Program Hakkında

Sosyal ve Beşeri bilimler alanında bir ihtisas üniversitesi olan İbn Haldun Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma odaklı bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Alanında geleceğin lider ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedefleyen bölüm, öğrencilerini öğretim ve araştırma topluluğunun aktif mensupları olarak konumlandırmaktadır. Bu konumun gerektirdiği birikimi öğrencilerine kazandırmayı vaat etmektedir.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ve çeşitliliği bölümün kimliği ve öğretim pedagojisinin uluslararası bir anlayışla şekillenmesini sağlamaktadır. Müfredat ve ders içerikleri bugünün sorunlarını anlamaya ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Avrupa-merkezci bir pedagojinin ötesine geçilerek farklı kültür ve medeniyet birikimleri mukayeseli olarak incelenecektir. Türkiye’nin karşılaştığı siyasi meseleler bölgesel ve küresel bağlamla etkileşim içerisinde incelenecektir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yoğun etkileşimler ile aktif ve kişiye özel rehberlik bölümün alamet-i farikasıdır.

... Devamı