Akademik Personel

Prof. Dr.

Burhanettin DURAN

burhanettin.duran@ihu.edu.tr

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2011 öğretim yılını George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçiren Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde profesör olarak bulundu. Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır. Duran ayrıca, Dönüşüm Sürecinde Türkiye, Dünya Çatışma Bölgeleri I-II, Ortadoğu Yıllığı 2008, Türk Dış¸ Politikası Yıllığı 2009, 2010, 2011 ve 2012 adlı eserlerin editörleri arasında olup, hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesidir ve SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr.

Talha KÖSE

talha.kose@ihu.edu.tr

Doç. Dr. Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktorasını George Mason University School for Conflict Analysis and Resolution’da tamamladı (2010). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı (2000). Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yılında yüksek lisans derecesi aldı (2002). İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-2016). George Mason University (ABD) ve Maastricht University (Hollanda)’de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Çalışma alanları Çatışma Analizleri Çözümleri, Barış Çalışmaları, Modern Türkiye’de Kimlik Sorunları ve dış politikada arabuluculuk ve çatışma çözümleri teknikleridir. Türkiye ve Ortadoğu’daki etnik ve mezhepsel kimlikler ve kimlik ayrışmalarının dış politika ve siyasete etkileri üzerine çalışmalar yapmakta. Türkiye’de Alevi kimliği, Ortadoğu’da kimlik ve Dış Politika Tercihleri, Gençler ve Radikalleşme ve Çözüm Sürecinin Toplumsal Boyutları gibi konularda saha çalışmaları bulunmakta.

Köse’nin Türkçe’de yayımlanmış İkisi derleme olmak üzere 3 kitabı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 20’nin üzerinde akademik makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları Foreign Policy Analysis, Party Politics, Negotiation and Conflict Management Research, International Journal of Intercultural Relations, Identities: Global Studies in Culture and Power, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Insight Turkey, Perceptions, Uluslararası İlişkiler gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

SETA Vakfı’nın Ankara, İstanbul ve Washington D.C. bürolarında araştırma koordinatörü, dış politika ve güvenlik araştırmacısı olarak çalıştı. Yerel ve uluslararası medyadaki güncel siyasi tartışmaya katkıda bulunmakta. Türkçe ve İngilizce mecralarda çok sayıda analiz, perspektif ve yorumu yayınlanmıştır.


Dr. Öğr. Üyesi

Ali ASLAN

ali.aslan@ihu.edu.tr

1979 yılında Amasya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. 2002 yılında lisans eğitimini İstanbul’da Fatih Üniversitesi’nde, Doktora eğitimini ise 2012 yılında ABD’de University of Delaware’de tamamladı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.


Dr. Öğr. Üyesi

Heba RAOUF

heba.raouf@ihu.edu.tr

Doktorasını Kahire Üniversitesi’nde Siyaset Felsefesi alanında tamamlayan Heba Ezzat, mukayeseli siyaset teorisi, küreselleşme, vatandaşlık kavramları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kahire Üniversitesi, London Schools of Economics, Kahire Amerikan Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, University of Berkeley ve Westminister Üniversite’lerinde araştırmacı olarak çalıştı ve dersler verdi.

The Oxford Encyclopaedia for Islam and Women adlı ansiklopedinin yayın kurulunda bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı.

İngilizce ve Arapça birçok akademik yayını bulunan Heba Ezzat, Mayıs 2017’den beri İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir.


Arş.Gör.

Halil İbrahim ALEGÖZ

ibrahim.alegoz@ihu.edu.tr

Halil İbrahim Alegöz 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını araştırma görevlisi olarak bulunduğu FSM Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde “Uluslararası ilişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü: Türkiye-Somali Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Afrika Boynuzu’nda Çatışma, Güvenlik ve Barış imkanları üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Somali, Sudan ve Burundi’de Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’daki yumuşak güç unsurlarını, insani ve kalkınma yardımlarının toplumdaki dönüşüme etkisi ve iç çatışmaların dinamiklerine; ulusal ve bölgesel etkilerine yönelik saha araştırmalarında bulunmuştur. İyi seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Arş.Gör.

Abdullah Enes TÜZGEN

enes.tuzgen@ihu.edu.tr

Abdullah Enes Tüzgen lisans eğitimini onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde (2008), yüksek lisansını Prof. Dr. Şerif Mardin’in danışmanlığında Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı (2010). Doktora eğitimini University of Delaware’de (A.B.D.) sürdürmektedir. İbn Haldun Üniversitesi’nden önce, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde (FSMVÜ), Sabancı Üniversitesi’nde ve University of Delaware’de asistanlık yaptı. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda (İSAR) araştırmacı olarak çalıştı. İlgi alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.