Burhanettin DURAN


Prof. Dr.

burhanettin.duran@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 1993

 2. Yüksek Lisans

  Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 1994

 3. Doktora

  Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2001


Araştırma Alanları

Türk Düşünce Tarihi, Türk Dış Politikası, İslamcılık

Biyografi

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2011 öğretim yılını George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçiren Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde profesör olarak bulundu. Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır. Duran ayrıca, Dönüşüm Sürecinde Türkiye, Dünya Çatışma Bölgeleri I-II, Ortadoğu Yıllığı 2008, Türk Dış¸ Politikası Yıllığı 2009, 2010, 2011 ve 2012 adlı eserlerin editörleri arasında olup, hali hazırda İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesidir ve SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


Akademik Yayınlar

DERGİ

 • “Siyasette Değişen Parametreler,” Sivil Toplum, Cilt 1, Sayı 4, 2003, ss. 85-104.
 • “Kısakürek’in Siyasi Fikirleri Üzerine Bir Değerlendirme,” Hece, Sayı 97, Ocak 2005, ss. 75-82.
 • “AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama,” (Kemal İnat ile birlikte), Demokrasi Platformu, Cilt1, Sayı 4, Güz 2005, ss. 1-39.
 • “AB Üyeliği Türkiye’nin ve Avrupa’nın Yeniden ‘İcad’ını Getirebilir mi?,” Liberal Düşünce, Sayı 40, Güz 2005, ss. 27-49.
 • “AB Süreci ve Türk Demokrasisinin Konsolidasyonu,” (İrfan Haşlak ile birlikte), Bilgi, 2005/2, ss. 23-42.
 • “Soğuk Savaş Dönemi Türkiye’sinde Arnold J. Toynbee ve İslamcılık Sezai Karakoç’un Yazılarında Medeniyetçilik,” (Cemil Aydın ile birlikte), Muhafazakar Düşünce, 2016 Eylül-Aralık, ss. 271-294.
 • “Approaching the Kurdish Question via Adil Düzen: An Islamist Formula of the Welfare Party for Ethnic Coexistence,” Journal of Muslim Minority Affairs, Cilt 18, Sayı 1, 1998, ss. 111-128.
 • “Islamism, Trade Unionism and Civil Society: The Case of Hak-İş Labour Confederation in Turkey,” (with Engin Yıldırım), Middle Eastern Studies, Cilt 41, Sayı 2, Mart 2005, ss. 221-241.
 • “The Experience of Turkish Islamism: Between Transformation and Impoverishment,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt 12, Sayı 1, Mart 2010.
 • “Understanding AK Party’s Identity Politics: A Multilayered Civilizational Discourse and its Limitations,” Insight Turkey, Cilt 15, Sayı 1, Ocak 2013.
 • “Competing Occidentalisms: Christianity, the West and Modernity in the Writings of Nurettin Topçu and Necip Fazil Kısakürek,” (with Cemil Aydın), Muslim World, Cilt 103, Sayı 4, Ekim 2013, ss. 479-500.
 • “Arnold J. Toynbee and Islamism in the Cold War Era Turkey: Civilization in the Writings of Sezai Karakoc (1933),” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Cilt 35, Sayı 2, Ağustos 2015, ss. 310-323.
 • “The Transformation of Turkey’s Political System and the Executive Presidency,” (with Nebi Miş), Insight Turkey, Cilt 18, Sayı 4, Ocak 2017.
 • “Is the European Union Ready for Islamist Politics: Kemalism, Headscarf and Turkey’s Integration in the Union,” Avrupa Günlüğü/Euro Agenda, Sayı 7, 2005, ss. 397-414.
 • “Islam, Models and the Middle East: The New Balance of Power following the Arab Spring,” (with Nuh Yilmaz), Perceptions, Cilt 18, Sayı 4, 2013, ss. 139-170.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • “Liberal Demokrasinin Etiğini Tartışmak: Toplulukçu Eleştiriler,” (İrfan Haşlak ile beraber), Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Adapazarı: Sakarya Üniversitesi, 1998, ss. 85-97.
 • “Arap Baharı Bağlamında Dış Politikada Dönüşümü Anlamak,” 2011 Türk Dış Politikası Değerlendirmesi Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı, 21 Aralık 2011.
 • “From Securitization to Empowerment: Dilemmas of Islamic Intellectual Opposition to the AK Party,” Inside, Outside: 10 Years of the Ak Party Government Revisited, Istanbul, Istanbul Sehir University, 2013, ss. 17.
 • “Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç Düşüncesi,” Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul, 17-19 Mayıs 2013, ss. 289-306.
 • “Necip Fazıl Kısakürek’te Tek Parti ve Kemalizm Eleştirisi,” Doğumunun 110. Yılında Necip Fazılı Anma Sempozyumu, İstanbul, 31 Mayıs 2014, ss. 523-523.
 • “Ortadoğu’da Bölgesel Rekabet ve Mezhep Siyaseti,” Ortadoğu’nun Tetiklenen Fay Hattı: Mezhep Gerilimleri Paneli (Mehmet Ali Büyükkara ve Ömer Korkmaz ile birlikte), İstanbul, 27 Kasım 2013. ( Basılı Olarak: Ortadoğu Konuşmaları, ed. Z. Tuba Kor, İstanbul, 2014, s. 495-547).
 • “Nurettin Topçu’da Batı Algısı,” Nurettin Topçu Sempozyumu, Erzurum, 15-16 Nisan 2016.
 • “Islamist Intellectuals, Democracy and the Recent Elections in Turkey,” International Conference on Islam and the Electoral Process, Leiden, ISIM, 10-12 Aralık 1999.
 • “Islamist Discourse of Civilization in Turkey: An Example of Reimagining the West,” First World Congress for Middle Eastern Studies, University of Mainz, 8-13 Eylül 2002.
 • “Perceptions of the West in the Revival of Islamist Intellectual Tradition in Turkey (1936-1950),” Fourth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Robert Schuman Center, Florence-Montecatini Terme, 19-23 Mart 2003.
 • “Islamist Redefinitions of European and Islamic Identities in Turkey,” Turkey and the EU: Membership Prospect and Issues, UACES, the University of Greenwich, London, 1 Haziran 2004.
 • “Is the European Union Ready for Islamist Politics: Islamism and Turkey’s Integration in the Union,” Second Pan-European Conference, Bologna, 24-26 Haziran 2004.
 • “Islamist Commitment to Democracy and Accommodation: Lessons from the Turkish Experiment,” Workshop on Electing Islamism, Organized by The Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London, 3-5 Kasım 2006.
 • “Toward A New Middle East? A Turkish Perspective on Arab Spring,” SETA Washington DC, 11 Mayıs 2011.
 • “Turkey’s June 2011 Elections: What’s Next?,” SETA Washington DC, 14 Haziran 2011.
 • “Türkiye’de İslamcılığın Geleceği,” Türkiye’de İslamcılığın Dönüşümü Konferansı, Sakarya Üniversiversitesi, 2-3 Kasım 2011.
 • “The Meaning of Turkish Islamic Experience in the New Middle East,” İstanbul Şehir Üniversitesi, 30 Mart 2012.
 • “The Competition of Models in the Middle East: The New Balance of Powers after the Arab Spring,” (with Nuh Yılmaz), Middle Eastern Congress on Politics and Society, Sakarya Üniversitesi, 9-11 Ekim 2012.
 • “Türkiye’de Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişimin Taşıyıcı Aktörü Olarak AK Parti,” Ru’ye Turkiyye Yıllık Konferansı, Tunus, 19-20 Ekim 2012.
 • “Yeni Ortadoğu’da İslam’ın Rolü ve Türkiye Tecrübesi,” IV Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uludağ Üniversitesi, 7-8 Kasım 2012.
 • “The Kurdish Question as a Regional Challenge,” Insight Turkey 5th Annual Conference: Turkish Foreign Policy, Washington D.C., 6 Ocak 2016.
 • “A New Sykes-Picot for the Region,” The Sykes-Picot Agreement a Century Later: a New Order for the Middle East?, Maison du Futur, Bikfaya, Lübnan, 21 Mayıs 2016.
 • “July 15 Coup Attempt and Future of Turkey,” III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 11-13 Ekim 2016.
 • “Decoding Gulenist Movement and July 15 in Terms of Turkish Politics,” Sabah Columnists Club, London, 1 Kasım 2016.
 • “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türk Dış Politikasına Etkileri,” Türkiye ve Kuzey Afrika (Magribu’l-Arabi): Karşılıklı İş Birliği İmkânları ve Gelecek Perspektifi, Center for Strategic and Diplomatic Studies ve SETA, Tunus, 22 Kasım 2016.
 • “Kültür Diplomasisi Komisyonu,” III. Milli Kültür Şurası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul,03-05 Mart 2017.
 • “The Future of Europe”, Katılımcı, Turkey-EU Civil Society Meeting, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Londra, 09 Ocak 2017.
 • “15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye Siyasetine Etkisi”, 16. Bursa Edebiyat Günleri – 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Darbe Edebiyatı, Bursa, 28-29 Nisan 2017.

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

 • “Islamist Redefinitions of European and Islamic Identities in Turkey,” in European Integration and Turkey, ed. Mehmet Uğur ve Nergis Canefe, London: Routledge, 2004.
 • “APEC,” Internationale Wirtschaftsorganisationen, Entstehung-Struktur-Perspektiven, ed. W. Gieler, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2005, ss. 139-153.
 • “JDP and Foreign Policy as an Agent of Transformation,” in Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy and the Ak Parti, ed. by. M. Hakan Yavuz, The University of Utah Press, 2006.
 • “The ‘Specific’ Evolution of Contemporary Political Islam in Turkey and Its ‘Difference’,” (with Menderes Çınar), in Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party, edited by. Umit Cizre, Routledge, 2008.
 • “Whither the Justice and Development Party’s ‘New Politics’? Steering towards a Conservative Democracy, Revised Islamic Agenda or Management of New Crises,” in Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of The Justice and Development Party, edited by Umit Cizre, Routledge, 2008.
 • The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt and Its Aftermath, (with Fahrettin Altun, eds.), SETA Publications, 2016.
 • Dünya Çatışma Bölgeleri (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile birlikte), Nobel Yayınları, 2004.
 • “Cumhuriyet Dönemi İslamcılığının İdeolojik Dönüşümü ve Evreleri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 6, Yasin Aktay (ed.), İstanbul: İletişim, 2004, ss. 129-156.
 • “Cezayir: Sömürgeci Geçmişin Gölgesinde İç Savaş”, İnat, K., Duran B., Ataman M., (Edits.), Dünya Çatışma Bölgeleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2004, ss. 119-136.
 • “Türkiye’nin Dönüşümünde Aydınların Rolü” (Derleme: D. Dursun, B. Duran ve H. Al ile birlikte), Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, Alfa Yayınları, 2007.
 • Dönüşüm Sürecindeki Türkiye (Derleme: D. Dursun ve H. Al ile Birlikte), Alfa Yayınları, 2007.
 • “28 Şubat’ın Gölgesinde ‘Sivil’ Toplumu ve Siyaseti Düşünmek”, Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları içinde, Kollektif, Kaknüs, İstanbul, 2008, ss: 249-262.
 • Ortadoğu Yıllığı 2008 (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), Küre yayınları, 2009.
 • “Türk Dış Politikası Ortadoğululaşıyor mu?”, Ortadoğu Yıllığı 2008, İstanbul: Küre, 2009, ss. 385-402.
 • Dünya Çatışmaları 2. Cilt (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), Nobel Yayınları, 2010.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 (Derleme: K. İnat ve Muhittin Ataman ile Birlikte), SETA Yayınları, 2011.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2010 (Derleme: K. İnat ve Mesut Özcan ile Birlikte), SETA Yayınları, 2011.
 • “Türk Dış Politikasının İç Siyaset Boyutu: 2010 Değerlendirmesi”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, 2011, ss.13-64.
 • 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Yasama), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.
 • 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Denetleme), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.
 • 19. Dönem Türk Parlamento Tarihi (Biyografi), Ankara: TBMM Basımevi, 2012.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 (Derleme: K. İnat and Ali Resul Usul ile Birlikte), SETA Yayınları, 2012.
 • “AK Partinin Kimlik Siyasetini Anlamak: Çok Katmanlı Medeniyet Söylemi ve Sınırları”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss. 15-38.
 • “Ortadoğu’da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı’ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri,” (Nuh Yılmaz ile Birlikte) Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, eds. B. Duran, K. İnat ve A. R. Usul, SETA, 2012.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2012 (Derleme: Kemal İnat ve Uluk Ulutaş ile birlikte), SETA Yayınları, 2013.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 (Derleme: Kemal İnat ve Ali Balci ile birlikte), SETA Yayınları, 2014.
 • Stratejik Zihniyet, Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik (Talha Köse ve Ahmet Okumuş ile Birlikte), Küre Yayınları, 2014.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2014 (Derleme: Kemal İnat ve Ali Balci ile birlikte), SETA Yayınları, 2015.
 • “Arap Baharı” (Nurullah Ardıç ile birlikte), Küre Yayınları, 2015, ss. 681-694.
 • Türk Dış Politikası Yıllığı 2015 (Derleme: Kemal İnat ile birlikte), SETA Yayınları, 2016.
 • (Book Review) Between Islam and the State: The Politics of Engagement, (Berna Turam), İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 18, 2007, ss. 145-149.
 • Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri (Derleme: Hasan Basri Yalçın ile Birlikte), SETA Yayınları, 2016
 • “Suriye’de İç Savaş, Vekalet ve Yıpratma,” (Hasan Basri Yalçın ile Birlikte) Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri, SETA Yayınları, 2016, ss. 7-21.
 • “15 Temmuz’da Yepyeni Bir Süreç Başladı,” 15 Temmuz Darbe Girişimi: Uzun Gecenin Kısa Tarihi(Bekir Berat ve Yasemin Abayhan (eds.), Kadim Yayınları, Ekim 2016, ss. 251-253.
 • Milletin Zaferi 15 Temmuz (Derleme: Fahrettin Altun ile Birlikte), SETA Yayınları, Ocak 2017.
 • Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, (Derleme: Nebi Miş ile Birlikte), SETA Yayınları, Şubat 2017.