Halil İbrahim ALEGÖZ


Arş.Gör.

ibrahim.alegoz@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 2. Yüksek Lisans

  FSM Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları

 3. Doktora

  İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları (Devam)


Araştırma Alanları

Türk Dış Politikası, İnsani Diplomasi ve Kalkınma Çalışmaları, Barış ve Çatışma Çalışmaları

Biyografi

Halil İbrahim Alegöz 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını araştırma görevlisi olarak bulunduğu FSM Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde “Uluslararası ilişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü: Türkiye-Somali Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Afrika Boynuzu’nda Çatışma, Güvenlik ve Barış imkanları üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Somali, Sudan ve Burundi’de Türkiye’nin Sahra-altı Afrika’daki yumuşak güç unsurlarını, insani ve kalkınma yardımlarının toplumdaki dönüşüme etkisi ve iç çatışmaların dinamiklerine; ulusal ve bölgesel etkilerine yönelik saha araştırmalarında bulunmuştur. İyi seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Akademik Yayınlar

KONFERANS VE KONUŞMALAR

 • Türkiye’nin Somali’ye Yönelik İnsani Diplomasi Politikası, Doğu Afrika Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Tanzanya, 2013.
 • Türkiye’nin Afrika Politikasında Somali: İnsani Diplomasi, Araçları ve Yöntemi, I. Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Gelecek Perspektifi, Sudan, 2015.
 • Dış Politikamız ve Afrika: Ekonomi, Siyaset ve İnsani Yardımlar Bağlamında Doğu Afrika, Erzurum Diplomasi Akademisi, Erzurum, 2017.
 • Türkiye’nin Afrika Boynuzu Siyaseti ve Somali Politikası, Burundi Cumhurbaşkanlığı, 2017.

 

ANALİZLER