Sıkça Sorulan Sorular

MÜRACAATLAR

– Başvuru ücreti alıyor musunuz?

– Hayır, yüksek lisans programlarına başvurularda ücret alınmamaktadır.

– Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?

– Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

– Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?

– Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) baz alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki AGNO’ları esastır.

– Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?

– Hayır yapamazsınız. Online başvuru formuna başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir.

– Şartlı kabul imkânı var mıdır? ALES belgem yok. Şartlı kabul alabilir miyim?

– Hayır, maalesef şartlı kabul imkânı bulunmamaktadır.

– Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?

– Referans mektupları sizi tanıyan öğretim elemanları veya birebir çalıştığınız yöneticiler tarafından yazılmalı ve akademik/profesyonel bir içeriğe sahip olmalıdır.

– Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?

– İlgi duyulan araştırma alanlarını, bu programa başvurma nedenlerini, kısa ve uzun vadeli kariyer ve akademik hedefleri ifade eden 1-3 sayfalık bir mektubun tercihen İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

YABANCI DİL

– Yüksek lisans için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?

– Yüksek lisans programları için YDS/E-YDS/YÖKDİL ve TOEFL-IBT ve ayrıca İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı kabul edilmektedir.

 – Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?

– Evet. Herhangi bir sınav sonucunuz yoksa başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversitemizde düzenlenecek olan Dil Yeterlik Sınavı’na girebilirsiniz.

 – İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?

– Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na alınırlar.

 

BURSLAR

– Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?

– Hayır. Başvurunuz mevcut burs ve indirim oranları göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs/indirim oranı kabul mektubunda size bildirilir. Teklifi kabul edip etmediğinizle ilgili sistem üzerinden dönüş yapmanız beklenir.

– Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?

– Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.

– Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?

– Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezsiz yüksek lisans programlarında 3, tezli yüksek lisans programlarında 4, doktora programlarında 8 yarıyıldır.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

– Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler? YÖK tanınırlığı için ne yapmalıyım?

– Başvuru süreci Uluslararası öğrenciler için de aynı şekilde işler. YÖK tanınırlığı için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Başvuru yapan uluslararası öğrencilerin üniversite bilgileri Üniversitemiz tarafından listelenerek YÖK’e gönderilir ve tanınırlık bilgisi istenir. Tanınırlık bilgisi gelmeden öğrencinin üniversiteye kaydı yapılmaz.