Başvuru Koşulları

Programın Başvuru Koşulları

Programa başvuruda aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 70 veya GRE sayısal puanı en az 600 (yeni skalaya göre 148)
 • YDS/YÖKDİL en az 70; veya TOEFL-IBT en az 84
 • Lisans not ortalaması en az 2,50/4,00 veya 65/100
 • 2 adet referans mektubu
 • Herhangi bir bölüm/program kısıtlaması yoktur

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

 

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların Programa online olarak başvuru yapması esas olup, Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sisteme kaydedilecek tüm belgelerin, Online olarak başvuru yapılan sırada eksiksiz olarak hazır olması gerekmektedir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

Online başvuru sistemi İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasındadır: http://ssi.ihu.edu.tr/basvuru-2/

Online olarak sisteme yüklenecek belgeler şunlardır:

 • Transkript
 • Niyet mektubu/Araştırma önerisi.
 • Fotoğraflı özgeçmiş.
 • ALES veya GRE puanı.
 • Dil belgesi (varsa): YDS/YÖKDİL, TOEFL-IBT

 

Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları pols@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır. Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için pols@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2- KAYIT KABUL SONRASI BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal veya noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (fotokopisi)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik terhis/tecil belgesi

 

Program Kapsamında Sağlanan Burs İmkanları

Programa kabul edilen tüm adaylara İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’ndeki şartlar kapsamında farklı burs imkânları sunulmaktadır. Detaylı bilgi için http://www.ihu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Burhanettin Duran

Doç. Dr. Talha Köse

Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan

Dr. Öğr. Üyesi Heba Raouf Ezzat

 

İletişim

Program ile ilgili sorularınız için: pols@ihu.edu.tr