Ders Planı

Programın İçeriği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için tezli programlarda 2 zorunlu 6 seçmeli dersten (toplam 24 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda program katılımcısının 3 yarıyılda mezun olması beklenir. Ama özel durumlarda en çok 4 yarıyılda dersleri tamamlanmış, en az 3.00 genel ortalama sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla danışman önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı İkisi zorunlu ders havuzundan olmak üzere 8 ders, toplam 24 kredi (60 AKTS)
Tez (60 AKTS)
En az başarılmış (120 AKTS)

 

Birinci Yıl
Birinci Dönem
Kod Ders Adı T U K AKTS
POLS 501 veya POLS 502 POLS 501: Uluslararası İlişkiler Teorileri veya POLS 502: Siyaset Teorisi 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
3 0 0
Toplam 12+0 30
İkinci Dönem
Kod Ders Adı T U K AKTS
POLS 510 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
 POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12+0 30

 

İKİNCİ YIL
BİRİNCİ DÖNEM
KOD Ders adı T U K AKTS
POLS 590 Graduate Seminar (Seminer Dersi) 0 0 0 10
POLS 599 Tez Çalışması 0 0 0 20
TOPLAM 0+0 30
İKİNCİ DÖNEM
KOD DERS ADI T U K AKTS
POLS 599 Tez Çalışması 0 0 0 30
TOPLAM 0+0 30
     

Seçmeli Dersler

Dersler Kredi AKTS
POLS 511: Karşılaştırmalı Siyaset 3 7,5
POLS 530: Uluslararası Ekonomi Politik 3 7,5
POLS 505: Türkiye Siyasi Hayatı 3 7,5
POLS 512: Türk Dış Politikası 3 7,5
POLS 514: Uluslararası Güvenlik 3 7,5
POLS 570: Çatışma Analizi ve Çözümleri 3 7,5
POLS 535: Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik 3 7,5
POLS 546: Terörizm ve Siyasal Şiddet 3 7,5
POLS 571: Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler 3 7,5
POLS 565: Enerji ve Jeopolitik 3 7,5
POLS 512: Avrupa Siyasetinde Güncel Sorunlar 3 7,5
POLS 518: Dış Politika Analizi 3 7,5
POLS 603: Karşılaştırmalı Uluslararası Sistemler 3 7,5
POLS 627: Karşılaştırmalı Ortadoğu Siyaseti 3 7,5
POLS 628: Ortadoğu’nun Uluslararası Siyaseti 3 7,5
POLS 579: Osmanlı Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 601: Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 625: İslam Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 622: İbn Haldun’un Sosyal ve Siyasi Düşüncesi 3 7,5
POLS 690: Bağımsız Çalışma 3 7,5
POLS 502: Siyaset Bilimi Metodolojisi 3 7,5
POLS 611: Nitel Araştırma Metotları 3 7,5
POLS 614 Nicel ve Yorumcu Araştırma Metotları 3 7,5
POLS 610: Sosyal Bilim Felsefesi 3 7,5