Ders Planı

Programın İçeriği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için tezsiz programlarda 2 zorunlu 9 seçmeli dersten (toplam 33 kredilik ders yükü) ve Yüksek Lisans bitirme projesinden başarılı olunması gereklidir.

 

Öğretim Programı Diyagramı

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2 zorunlu ve 9 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders, toplam 33 kredi (82,5 AKTS)
Proje (30 AKTS)
En az başarılmış (112,5 AKTS)

 

 

Birinci Yıl
Birinci Dönem
Kod Ders Adı T U K AKTS
POLS 501 veya POLS 502 POLS 501: Uluslararası İlişkiler Teorileri veya POLS 502: Siyaset Teorisi 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12+0 30
İkinci Dönem
Kod Ders Adı T U K AKTS
POLS 510 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS…  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
Toplam 12+0 30

 

İKİNCİ YIL
BİRİNCİ DÖNEM
KOD Ders adı T U K AKTS
POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
POLS… Seçmeli Ders 3 0 3 7,5
TOPLAM 9+0 22,5
İKİNCİ DÖNEM
KOD DERS ADI T U K AKTS
POLS 599 Bitirme Projesi 0 0 0 30
TOPLAM 0+0 30
     

 

Seçmeli Dersler

Dersler Kredi AKTS
POLS 511: Karşılaştırmalı Siyaset 3 7,5
POLS 530: Uluslararası Ekonomi Politik 3 7,5
POLS 505: Türkiye Siyasi Hayatı 3 7,5
POLS 512: Türk Dış Politikası 3 7,5
POLS 514: Uluslararası Güvenlik 3 7,5
POLS 570: Çatışma Analizi ve Çözümleri 3 7,5
POLS 535: Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik 3 7,5
POLS 546: Terörizm ve Siyasal Şiddet 3 7,5
POLS 571: Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler 3 7,5
POLS 565: Enerji ve Jeopolitik 3 7,5
POLS 512: Avrupa Siyasetinde Güncel Sorunlar 3 7,5
POLS 518: Dış Politika Analizi 3 7,5
POLS 603: Karşılaştırmalı Uluslararası Sistemler 3 7,5
POLS 627: Karşılaştırmalı Ortadoğu Siyaseti 3 7,5
POLS 628: Ortadoğu’nun Uluslararası Siyaseti 3 7,5
POLS 579: Osmanlı Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 601: Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 625: İslam Siyaset Düşüncesi 3 7,5
POLS 622: İbn Haldun’un Sosyal ve Siyasi Düşüncesi 3 7,5
POLS 690: Bağımsız Çalışma 3 7,5
POLS 502: Siyaset Bilimi Metodolojisi 3 7,5
POLS 611: Nitel Araştırma Metotları 3 7,5
POLS 614 Nicel ve Yorumcu Araştırma Metotları 3 7,5
POLS 610: Sosyal Bilim Felsefesi 3 7,5