Talha KÖSE


Doç. Dr.

talha.kose@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

 2. Yüksek Lisans

  Sabancı Üniversitesi, Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri, 2002

 3. Doktora

  George Mason University, School of Conflict Analysis and Resolution, 2010


Araştırma Alanları

Çatışma Analizleri ve Çözümleri, Barış Çalışmaları, Türkiye'de Kimlik Sorunları, Türk Dış Politikası, Etnik Çatışmalar

Biyografi

Doç. Dr. Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktorasını George Mason University School for Conflict Analysis and Resolution’da tamamladı (2010). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı (2000). Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yılında yüksek lisans derecesi aldı (2002). İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-2016). George Mason University (ABD) ve Maastricht University (Hollanda)’de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Çalışma alanları Çatışma Analizleri Çözümleri, Barış Çalışmaları, Modern Türkiye’de Kimlik Sorunları ve dış politikada arabuluculuk ve çatışma çözümleri teknikleridir. Türkiye ve Ortadoğu’daki etnik ve mezhepsel kimlikler ve kimlik ayrışmalarının dış politika ve siyasete etkileri üzerine çalışmalar yapmakta. Türkiye’de Alevi kimliği, Ortadoğu’da kimlik ve Dış Politika Tercihleri, Gençler ve Radikalleşme ve Çözüm Sürecinin Toplumsal Boyutları gibi konularda saha çalışmaları bulunmakta.

Köse’nin Türkçe’de yayımlanmış İkisi derleme olmak üzere 3 kitabı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 20’nin üzerinde akademik makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları Foreign Policy Analysis, Party Politics, Negotiation and Conflict Management Research, International Journal of Intercultural Relations, Identities: Global Studies in Culture and Power, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Insight Turkey, Perceptions, Uluslararası İlişkiler gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

SETA Vakfı’nın Ankara, İstanbul ve Washington D.C. bürolarında araştırma koordinatörü, dış politika ve güvenlik araştırmacısı olarak çalıştı. Yerel ve uluslararası medyadaki güncel siyasi tartışmaya katkıda bulunmakta. Türkçe ve İngilizce mecralarda çok sayıda analiz, perspektif ve yorumu yayınlanmıştır.


Üyelikler

– American Political Science Association
– International Studies Association”


Akademik Yayınlar

MAKALELER

 • A Comparative Analysis of Soft Power in the MENA Region: The Impact of Ethnic, Sectarian and Religious Identity on Soft Power in Iraq and Egypt, Foreign Policy Analysis, 2016, (SSCI), (with Ekrem Karakoç and Mesut Özcan).
 • Emigration and the diffusion of political Salafism: Religious remittances and support for Salafi parties in Egypt during the Arab Spring, Party Politics , 2016 (SSCI), (with Ekrem Karakoç and Mesut Özcan)
 • Ethnic, Religious and Sectarian Cleavages and Turkish Foreign Policy in the Middle East: Findings from Public Opinion Surveys and Elite Interviews in Egypt, Iraq and Iran “”, Turkish Studies, Vol. 16 (2), 195-218, May 2015 (SSCI), (with Mesut Özcan and Ekrem Karakoç).
 • Identity Dynamics of the June and November 2015 Elections of Turkey: Kurds, Alevis and Conservative Nationalists”, Insight Turkey, Vol 17 (4), 105-123, December 2015.
 • Etno-Dinsel Kimliklerin Psiko-Kültürel Dinamikleri: Türkiye’de Alevi Kimliği Uyanışının Duygusal Boyutları (Psychocultural Dynamics of Etho-Religious Identities: Understanding the Emotional Dimensions of Alevi Identity Revival in Turkey), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Vol 22 (74), 171-197, June 2015.
 • Out-group trust and conflict understandings: The perspective of Turks and Kurds in Turkey, International Journal of Intercultural Relations, 12 March 2014, (with Elif Çelebi, Maykel Verkuten and Mieke Maliepaard). (SSCI)
 • “Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Zorlayıcı Olmayan Gücü” (Turkey’s Non-Coercive Power in the Middle East and North Africa), Uluslararası İlişkiler, Vol. 11 (41), Spring 2014, 29-65. (SSCI) (in Turkish)
 • “Transformative Conflict Resolution in an Unstable Neighbourhood: Turkey’s Conflict Resolution Efforts in the Middle East”, Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. 18 (4), Winter 2013, 171-194.
 • “Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’”, Middle Eastern Studies, Vol 49 (4), pp. 590-607, 2013. (SSCI)
 • “Ideological or religious? Contending visions on the future of Alevi identity”, Identities: Global Studies in Culture and Power, Vol 19 (5), pp. 576-596, 2012. (SSCI)
 • “Islamic Mediation of Ulema in Turkey”, Negotiation and Conflict Management Research, Negotiation and Conflict Management Research, Vol 5 (2), pp. 136-161, 2012. (with Nimet Beriker). (SCI).
 • “The AKP and the Alevi Opening: Understanding the Dynamics of the Rapprochement,” Insight Turkey, Vol 12 (2), 143-165, Spring 2010.
 • “The Alliance of Civilizations: Possibilities of Conflict Resolution at the Civilizational Level”, Insight Turkey, Vol. 11 (3), 77-95, Summer 2009.
 • “Evrensel İnsan Hakları Söyleminde Şiddet Sorunsalı”, İnsan Hakları Araştırmaları, 2007, Vol 4 (8), Bahar 2007. (with Nuh Yılmaz).
 • “Değişen Ortadoğu Denkleminde Lübnan İsrail Krizi ve Türkiye’nin Rolü”, Akademik Ortadoğu, Vol. 1 (2), 57-92, Mart 2007, Ankara.

KİTAPLAR

 • “Stratejik Zihniyet”, Talha Köse, Ahmet Okumuş, Burhanettin Duran (der.), İstanbul: Küre Yayınları (2014).
 • “Türkiye’nin Arap Baharı Sonrası Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Yumuşak Gücünün Etkisi ve Boyutları”, Avrasya Türk Kültürü Stratejik Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Eylül 2013. (with Mesut Özcan ve Ekrem Karakoç).
 • “İran Nükleer Programı ve Ortadoğu Siyaseti: Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları”, Ankara: SETA Yayınları, Ağustos 2008.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • “FETÖ ve PKK’nın Lider Kadrolarının Tasfiyesinin (Decapitation) Terörle Mücadeleye Katkıları”, in Milletin Zaferi 15 Temmuz, (Burhanettin Duran & Fahrettin Altun eds.), SETA Yayınları 2017.
 • “Uluslararası Sistemin Suriye Sorunu”, in Kürsel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri (Hasan Basi Yalçın & Burhanettin Duran eds.) pp.175-196, SETA Yayınları 2016.
 • “Stratejik Derinlikten Bölgesel Düzene: Türkiye’nin Ortadoğu’da Düzen Kurucu Dış Politikası”, Talha Köse, Ahmet Okumuş, Burhanettin Duran (eds.), İstanbul: Küre Yayınları (2014).
 • “Türk Dış Politikasının Ortadoğu’daki Yeni Kimliği ve Çatışma Çözümlerini Keşfi”, Burhanettin Duran, Kemal İnat and Mesut Özcan (der.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Ankara, SETA Yayınları, October 2011
 • “From Cultural Violence to Dialogue of Civilizations”, in Sadık Ünay and Muzaffer Şenel (eds.), Global Orders and Civilizations: Perspectives from History, Philosophy and International Relations, New York: Nova Science Publishers, 2009.
 • “Kültürel Şiddetten Medeniyetler Diyaloğuna”, İslam ve Terör, İstanbul: Ufuk Yayınları (2007), İstanbul.