Akademik Yayın Duyurusu


Bölümümüz akademisyenlerinden Prof. Dr. Erik Ringmar “History of International Relations” başlıklı eserini yayınladı.
Eser alışagelmiş Avrupa-merkezci kalıpların ve anlatının dışında tarihsel süreç içinde tüm dünyada gelişen farklı uluslararası sistemleri ve bu sistemler içindeki aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin analizini içermektedir.
Asya, Afrika, Amerika, Ortadoğu ve Avrupa’da gelişen farklı ve zengin uluslararası ilişkiler tecrübelerinin anlaşılmasına yönelik 5 yıllık bir emek sonucu ortaya çıkan bu eseri için hocamızı kutluyoruz.

Open Book Publishers yayınları tarafından basılan kitap aynı zamanda açık kaynak olarak herkesin erişimine açıktır. Kitaba ücretsiz ve en kolay yoldan erişebilmek için tıklayınız.