Akademik Yayın Duyurusu


Bölüm başkanımız ve ÇABAM müdürümüz Doç. Dr. Talha Köse’nin yeni kitabı yayınlandı.

Talha Köse ve İpek Coşkun tarafından hazırlanan ve SETA Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme” başlıklı eser, Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Bu doğrultuda üniversiteler ve çevresindeki sosyal ve siyasi ortamları mercek altına alan eser, 11 ili kapsayan 14 üniversitede yerinde gözleme dayanarak yapılan bir araştırmanın sonucu olarak hazırlandı. Akademisyen, üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler kitabın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etti. Kitap boyunca saha araştırmasında elde edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde incelendi ve derinlikli analizler ortaya konuldu.