Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümü

Akademik Yayın Duyurusu


Bölümümüz akademisyenlerinden  Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan’ın “The Politics of Islamophobia in Turkey” başlıklı makalesi ile katkı sunduğu “Islamophobia in Muslim Majority Societies” başlıklı eser yayınlandı. Enes Bayraklı ve Farid Hafez editörlüğünde hazırlanan ve Routledge yayınevi tarafından yayınlanan kitap Müslüman toplumlardaki islamofobi sorununu ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur