Doç. Dr. Talha Köse Çek Cumhuriyeti’nde katıldığı konferansta sunum gerçekleştirdi.


Bölüm başkanımız Doç. Dr. Talha Köse 7 Kasım 2018 tarihinde Prag Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İİR) tarafından Prag’da düzenlenen ‘‘Ötekine Ulaşmak: Kültürlerarası Çatışmaları Aşmak’’ (Reaching out to the Other: Overcoming Intercultural Conflicts) başlıklı konferansa katılarak sunum yapmıştır.

Programın ikinci oturumu olan ‘‘İslam Dünyasından Perspektifler’’ başlıklı bölümde konuşan Köse, içinde yaşadığımız dijital çağın beraberinde getirdiği imkânları vurgulayarak teknolojinin, uluslararasında diplomasi ve diyaloğun artırılması için kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ‘barış eğitimi’ hakkında da konuşan hocamız bu kavramın çatışma çözümü becerilerinin topluma kazandırılması noktasında kullanışlı olabileceğine değindi