Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Program Hakkında

Sosyal ve Beşeri bilimler alanında bir ihtisas üniversitesi olan İbn Haldun Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma odaklı bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Alanında geleceğin lider ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedefleyen bölüm, öğrencilerini öğretim ve araştırma topluluğunun aktif mensupları olarak konumlandırmaktadır. Bu konumun gerektirdiği birikimi öğrencilerine kazandırmayı vaat etmektedir.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ve çeşitliliği bölümün kimliği ve öğretim pedagojisinin uluslararası bir anlayışla şekillenmesini sağlamaktadır. Müfredat ve ders içerikleri bugünün sorunlarını anlamaya ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Avrupamerkezci bir pedagojinin ötesine geçilerek farklı kültür ve medeniyet birikimleri mukayeseli olarak incelenecektir. Türkiye’nin karşılaştığı siyasi meseleler bölgesel ve küresel bağlamla etkileşim içerisinde incelenecektir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yoğun etkileşimler ile aktif ve kişiye özel rehberlik bölümün alameti farikasıdır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in alt dalları olan Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyasetine dair dersler müfredat içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin saha ve bölge deneyimi kazanmaları ve farklı dilleri öğrenmelerine yönelik özel çalışmalar da yapılmaktadır. Dersler bilgi aktarımına değil sorun odaklı tartışma yöntemine göre işlenecektir. Öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerini ders dışı faaliyetlerle de desteklemekteyiz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, akademide, düşünce merkezlerinde, basın ve medya sektöründe, uluslararası kurum ve şirketlerde iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.